Prelucrarea datelor cu caracter personal

Notă de informare:

Depunem eforturi constante pentru protecția datelor dvs. și respectarea legislației Uniunii Europene și a României în vigoare în privința protecției datelor, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”).
Vom actualiza această notă de informare după fiecare schimbare a modului de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal.

Cine suntem

ePrintare este denumirea comercială a societății ONLINE MEDIA LOGISTICS SRL
Cod Fiscal: 46160247 Nr. înregistrare R.C.: J40/9502/2022 Adresă: Strada Corvinilor nr. 5, Spațiul comercial nr. 4, Parter, Sector 6, București
Contact: office@eprintare.ro telefon: +40314342950

Ce date prelucrăm

Prelucrăm date furnizate direct de dvs. verbal, telefonic sau prin email: nume, prenume, numere de telefon, adrese de email, adrese de livrare. De asemenea, prelucrăm date generate ulterior cererii dvs. de servicii; exemple în acest sens sunt: istoricul comenzilor, valoarea acestora, termene de predare. Prelucrăm de asemenea documentele fizice sau electronice aduse pentru aplicarea cererii dvs. de servicii.

De ce avem nevoie de aceste date

Prelucrăm doar date necesare desfășurării în bune condiții a activității pe care o întreprindem, în sensul prestării serviciilor, vânzării de bunuri și marketingului direct, cât și pentru prevenirea fraudei.
Datele dvs. sunt prelucrate cu următoarele scopuri:

 • pentru a vă putea răspunde la cererile dvs. de oferte;
 • pentru a demara procedurile ce țin de satisfacerea cererii dvs. de bunuri sau servicii;
 • pentru a stabili apartenența documentelor fizice sau electronice aduse de dvs. în vederea prelucrării conform cererii dvs. de servicii (de ex: aduceți un document în vederea imprimării și legării, iar apartenența acestuia se stabilește prin asocierea cu datele dvs.);
 • pentru organizarea internă a comenzilor (de ex: sortarea comenzilor se poate face și în funcție de client; este utilă în cazul în care aveți mai multe documente, s-a stabilit un termen preferențial sau trebuie grupate pentru a fi livrate);
 • pentru a vă comunica termenul de finalizare, statusul comenzii, prețul sau alte detalii ce țin direct de cererea dvs.;
 • pentru a vă livra bunurile comandate;
 • pentru finalizarea în bune condiții a comenzii dvs. în sensul în care orice cerere de bunuri sau servicii confirmată de dvs. și în baza căreia demarăm proceduri atrage după sine angajamentul plății acestora conform legislație în vigoare; prelucrarea datelor dvs. constituie o premisă legală pentru apărarea noastră în instanță;
 • pentru a preveni și detecta tentativele de fraudare, implicând transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

În cadrul relației de cerere-ofertă, respectiv cerere-vânzare între dvs. (clientul) și compania noastră (ofertantul/vânzătorul), datele dvs. pot fi păstrate după finalizarea cererii dvs. cu următoarele scopuri:

 • de a vă oferi oferte personalizate;
 • de a facilita înregistrarea unor viitoare cereri;
 • pentru marketing direct (aducerea la cunoștința dvs. a unor oferte promoționale, actualizări de produse, modificări de prețuri sau alte informații considerate utile pentru a vă ține la curent cu informații importante pentru relația cu dvs. ca client).

În cazul documentelor dvs. fizice sau electronice aduse în vederea aplicării serviciilor, prelucrarea acestora se face în conformitate cu cererea dvs. de servicii aplicate acelor documente. De ex: aduceți un document legal pentru a fi scanat și trimis pe mailul dictat de dvs.; prelucrarea acestuia constă în manipulare de către un operator, digitalizare (scanare, transmitere către computer), editare grafică (contrast, rotire, etc.), upload pe mail, ștergere document din computer.

Exemple de utilizare a datelor

 • adresa de email: folosită pentru a trimite oferta personalizată în urma cererii dvs., statusul comenzii, termenul de finalizare, totalul comenzii sau alte informații în legătură cu relația directă cu dvs. ca client.
 • telefonul: pentru lămuriri suplimentare în privința comenzilor dvs. ce nu pot fi prelucrate conform estimărilor inițiale; pentru situația în care comunicarea nu se poate realiza pe email; ca să puteți fi contactat de serviciile de curierat în vederea livrării comenzilor;
 • adresa fizică: folosită pentru a livra comenzile direct sau prin intermediul serviciilor de curierat;
 • numele și prenumele: sunt folosite în vederea organizării interne a comenzilor și ca persoană de contact în cazul livrării comenzilor dvs.

Care este temeiul legal al prelucrării acestor date

Datele furnizate de dvs. sunt prelucrate în baza Art. 6 (1) lit. f din GDPR (EU) 2016/679.
Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale companiei noastre și ale companiilor terțe și nu încalcă drepturile și libertățile dvs. fundamentale.
În privința temeiului legal al marketingului direct, ca scop definit mai sus, puteți afla mai multe informații aici.

Cât timp păstrăm datele

Datele dvs. personale sunt păstrate atât timp cât nu v-ați retras consimțământul (dacă există) sau până când ne solicitați în mod explicit ștergerea acestora. Vom da curs cât mai repede cererii dvs. de ștergere a datelor dvs. personale după solicitarea unor informații suplimentare și atât timp cât acestea nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate. În anumite condiții prevăzute de lege, sau pentru apărarea noastră în instanță este posibil ca unele date cu caracter personal să nu poată fi șterse.

Cui transmitem datele

Datele dvs. cu caracter personal sunt transmise companiei SC FAN Courier Express SRL în vederea livrării comenzilor dvs. În cazul în care ne solicitați livrarea cu o altă companie, aceasta va avea de asemenea acces la datele dvs.
De asemenea are acces la datele dvs. personale compania SC Bright Online Services SRL în vederea completării ofertei de bunuri sau servicii oferite.

Ce drepturi aveți

 • Dreptul de a fi informat (art. 12-13). Informarea cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer. Dacă informațiile oferite mai sus considerați că nu sunt suficiente în privința datelor dvs. personale, ne puteți cere orice detalii suplimentare.
 • Dreptul de a vă accesa datele (art. 15). Puteți cere o copie a datelor dvs. personale.
 • Dreptul de a rectifica datele ( art.16). Puteți în orice moment să ne solicitați să modificăm date ce nu mai sunt de actualitate.
 • Portabilitatea datelor (art. 20). În cazul nostru (prelucrarea datelor se face în scopul intereselor legitime) nu se poate aplica acest drept. Mai multe informații aici.
 • Dreptul la opoziție (art. 21). Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează interesului legitim conform căruia vă prelucrăm datele. În privința marketingului direct, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs., fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.
 • Dreptul de a fi uitat (art.17). Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal în următoarele situații: în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; v-ați retras consimțământul (dacă prelucrarea s-a făcut în baza unui consimțământ); dați curs unui drept legal de a vă opune; datele dvs. au fost prelucrate ilegal. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Dreptul de restricționare a prelucrărilor (art.18). Ne puteți cere să limităm prelucrarea datelor pentru anumite scopuri dacă: acuratețea lor este contestată; prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate.

Prevederi speciale legate de minori

Nu urmărim și nu avem ca scop colectarea și prelucrarea datelor personale ale minorilor.
Nu avem ca scop activități promoționale de marketing direct față de minori.
Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul companiei noastre, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.
Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și pot solicita și primi informații numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.
De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.
Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.